Fire Reportage

Foto, journalistik och ...juridik?

Ibland tar livet konstiga svängar! För min personliga del har svängarna resulterat i en verksamhetsmix som kanske inte är helt ordinär. Efter en 20-årig karriär som journalist och tidningsmakare kan jag åta mig såväl journalistiska uppdrag som fotojobb. Jag har också flera års erfarenhet av familjejuridik och kan hjälpa till med avtal, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar, arvskiften etc.

Sedan maj 2017 är vi också ett auktoriserat delgivningsföretag, vilket innebär att vi kan utföra stämningsmannadelgivningar med samma lagliga stöd som kronofogde och polis. Vi har bedrivit delgivningsverksamhet på uppdragsbasis sedan 2011.

Under några år på 00-talet drev jag en fotobutik. Resterna av det rullar på fortfarande, och jag är nu en av ganska få på Österlen som kan hjälpa till med foto till körkort, ID-kort, visum, pass etc. En gång om året har jag en hektisk tid med att framställa studentplakat.

Oavsett om du behöver ett foto till ditt körkort, ett studenplakat till din nybakade eller kanske hjälp med ett testamente, bouppteckning eller delgivning är du välkommen att kontakta mig.