Bouppteckning

Ett värdigt avslut

När man ska uppteckna boet efter en avliden är det viktigt att detta sker på ett värdigt och medkännande sätt. Lika viktigt är att bouppteckningen blir korrekt, att alla poster finns med och att alla relevanta dokument som exempelvis testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, försäkringsbrev etc bifogas och och hanteras på rätt sätt.

Bouppteckningen är egentligen bara en torr presentation av hur den avlidnes ekonomi såg ut den dag döden inträdde, och vilka som har rätt att ställa anspråk på dödsboet och dess tillgångar. Men på samma sätt som en begravning kan hjälpa till med det känslomässiga avslutet, kan bouppteckningen vara ett stöd vid det administrativa avslutet. Alla viktiga papper samlas ihop, debet och kredit balanseras.